WYRAŻANIE SIEBIE

WYRAŻANIE SIEBIE

Wyrażanie siebie, postrzegane przez umiejętność komunikacji i relacje jest bardzo ważne. Chodzi tu o wypowiedzenie wszystkich negatywnych odczuć, które w tobie żyją. Jeżeli tego nie zrobisz, wpływa to na twoje samopoczucie, a długoterminowo może wpłynąć negatywnie na twoje zdrowie.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz sposoby wyrażania siebie
 • Poznasz rolę mowy werbalnej i niewerbalnej w wyrażaniu siebie
 • Dowiesz się jak spójność mowy ciała i mowy werbalnej wpływają na wyrażanie siebie
 • Dowiesz się jak zachować indywidualizm w wyrażaniu siebie
 • Poznasz sposoby wyrażania kobiecości
 • Poznasz sposoby wyrażania męskości.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 35 students
Skip to content