Mediacje

"Żeby się spotkać na szczycie, trzeba wybrać jeden spośród wielu. Wspólny."

Każdy konflikt wzbudza silne emocje, które trudno samemu opanować. Złość, strach, niepewność, zdenerwowanie często uniemożliwiają znalezienie właściwego wyjścia z sytuacji. Udział w profesjonalnych mediacjach, które od wielu lat organizuję i przeprowadzam to sposób na wypracowanie porozumienia, a także uniknięcie niepotrzebnych nerwów i stresu.

rsz_1aneta-gibek-wisniewska-hero (1)
rsz_1aneta-gibek-wisniewska-hero (1)

Nazywam się Aneta Gibek-Wiśniewska i jestem mediatorem z wieloletnim stażem.

Jako doświadczony mediator gwarantuję bezstronność i neutralność w trakcie sesji mediacyjnej, bez względu na charakter sporu oraz jego zakres. Dzięki fachowej wiedzy i komunikatywności potrafię rozmawiać z ludźmi w konflikcie, otwierając ich na nowe perspektywy zakończenia sporu i stwarzając szansę na poprawę wzajemnych relacji. Moim celem jest to, aby strony znalazły rozwiązanie, które będzie dla nich satysfakcjonujące.

Dlaczego warto wybrać mediacje?

Mediacje to typ dialogu zmierzający do zawarcia porozumienia lub ugody równoważnej z wyrokiem sądu.

Mediacje są:

Dobrowolne

dla obu stron konfliktu.

Poufne

dają poczucie komfortu rozmowy.

Skuteczne

umożliwiają osiągnięcie ugody w krótkim czasie.

Konstruktywne

nastawione na znalezienie optymalnego rozwiązania.

Obiektywne

moderowane przez wykwalifikowaną osobę.

Korzystne cenowo

nie wymagają dużych nakładów finansowych.

Mediacje czy sąd – co się bardziej opłaca?

Mediacje są alternatywnym dla procesu sądowego sposobem rozwiązania sporu, a wypracowana i podpisana podczas sesji ugoda ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu. Dlaczego warto mediować?

Oto najważniejsze argumenty:

Mediacje

Sąd

Co warto wiedzieć o mediacjach?

na czym polegają mediacje

#1 Jak wyglądają mediacje?

 • Po skontaktowaniu się ze mną, przedstawieniu problemu i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej wspólnie ustalamy dogodny termin, formę i miejsce spotkania.
 • Przeprowadzamy sesję mediacyjną, w razie potrzeby podzieloną na blok spotkań indywidualnych i grupowych.
 • Zawieramy porozumienie lub przygotowujemy ugodę, która z chwilą podpisania staje się wiążąca.

Każde sesja mediacyjna, bez względu na efekt końcowy, jest szansą na podjęcie dialogu, wysłuchanie argumentów przeciwnej strony i nowy początek. To milowy krok skutecznej komunikacji.

ile trwają i kosztują mediacje

#2 Ile trwają i ile kosztują mediacje?

Wszystko zależy od charakteru sporu, ale zwykle pojedyncze spotkanie trwa od 1 do 2 godzin. Przy czym niektóre mediacje będą wymagały kilku sesji.

Cena za godzinę mediacji od 200 zł + VAT

dla kogo są mediacje

#3 W jakich sprawach można mediować?

W sprawach rodzinnych m.in.: 

 • o ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem, 
 • o alimenty, 
 • o rozwód, 

 

W sprawach cywilnych m.in.:

 • o podział majątku wspólnego,
 • o podział spadku,
 • o zniesienie współwłasności,

 

W sprawach gospodarczych m.in.:

 • o zapłatę, 
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Chcesz zadać dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną mailowo bądź telefonicznie pod numer +48 721 782 222

Chcesz ustalić termin mediacji? Wypełnij wniosek i prześlij go na adres mailowy kancelaria@anetagibekwisniewska.pl

Jeśli lubisz lektury nadobowiązkowe, zapoznaj się z regulaminem postępowania mediacyjnego. Zapraszam.

Zobacz, kiedy mogę Ci pomóc:

szkolenia wszystkie oraz uslugi

Pamiętaj, że mediacje to bardzo skuteczna metoda na wypracowanie porozumienia i aż 70% rozmów znajduje szczęśliwy finał już po drugim spotkaniu.

Przed konfliktem

Wspinasz się na górę, ale właśnie zauważyłeś czarne chmury na niebie zwiastujące burzę”

Jeśli przeczuwasz, że w Twoim zespole, między pracownikami, w zarządzie, w relacjach z innymi firmami bądź klientami rodzi się konflikt i nie chcesz dopuścić do jego eskalacji, skontaktuj się ze mną. Podczas konsultacji pomogę Ci zdiagnozować problem i znaleźć sposób, aby go rozwiązać, zanim negatywnie wpłynie na funkcjonowanie Twojej firmy.

W trakcie konfliktu

„Zabłądziłeś i nie możesz odnaleźć właściwego szlaku prowadzącego na szczyt” 

Jeśli mierzysz się z konfliktem i nie wiesz, jak sobie z nim poradzić albo zaistniały spór doprowadził do wszczęcia sprawy sądowej, zgłoś się do mnie. Pomogę Ci znaleźć konstruktywne wyjście z sytuacji na drodze mediacji, którą szczegółowo zaplanuję i przeprowadzę. Ponadto dołożę wszelkich starań, aby długie i kosztowne postępowanie sądowe zamienić na ugodę, która ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu.

Po konflikcie

Jesteś w drodze na szczyt, ale nie chcesz ponownie zgubić szlaku”

Jeśli udało Ci się zażegnać jeden konflikt i chcesz zapobiegać kolejnym, napisz do mnie. Być może warto przyjrzeć się kulturze organizacyjnej Twojej firmy i poszukać jej słabszych punktów albo zastanowić się, czy sposób komunikacji nie generuje potencjalnych sporów. A może Twój zespół potrzebuje szkolenia z zakresu mediacji lub sprawnej komunikacji, żeby skutecznie radzić sobie z konfliktowymi sytuacjami wewnątrz firmy? W trakcie spotkania lub konsultacji wspólnie opracujemy strategię działania na przyszłość.