Mediacje

"Żeby się spotkać na szczycie, trzeba wybrać jeden spośród wielu. Wspólny."

Skorzystaj z mediacji

Każdy konflikt wzbudza silne emocje, które trudno samemu opanować. Złość, strach, niepewność, zdenerwowanie często uniemożliwiają znalezienie właściwego wyjścia z sytuacji. Udział w profesjonalnych mediacjach, które od wielu lat organizuję i przeprowadzam to sposób na wypracowanie porozumienia, a także uniknięcie niepotrzebnych nerwów i stresu.

rsz_1aneta-gibek-wisniewska-hero (1)
rsz_1aneta-gibek-wisniewska-hero (1)

Nazywam się Aneta Gibek-Wiśniewska i jestem specjalistką od prognozowania, rozwiązywania i zapobiegania konfliktom w biznesie

Jako doświadczony mediator gwarantuję bezstronność i neutralność w trakcie sesji mediacyjnej, bez względu na charakter sporu oraz jego zakres. Dzięki fachowej wiedzy i komunikatywności potrafię rozmawiać z ludźmi w konflikcie, otwierając ich na nowe perspektywy zakończenia sporu i stwarzając szansę na poprawę wzajemnych relacji. Moim celem jest to, aby strony znalazły rozwiązanie, które będzie dla nich satysfakcjonujące.

Dlaczego warto wybrać mediacje?

Mediacje to typ dialogu zmierzający do zawarcia porozumienia lub ugody równoważnej z wyrokiem sądu.

Mediacje są:

Dobrowolne

dla obu stron konfliktu.

Poufne

dają poczucie komfortu rozmowy.

Skuteczne

umożliwiają osiągnięcie ugody w krótkim czasie.

Konstruktywne

nastawione na znalezienie optymalnego rozwiązania.

Obiektywne

moderowane przez wykwalifikowaną osobę.

Korzystne cenowo

nie wymagają dużych nakładów finansowych.

Mediacje czy sąd – co się bardziej opłaca?

Mediacje są alternatywnym dla procesu sądowego sposobem rozwiązania sporu, a wypracowana i podpisana podczas sesji ugoda ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu. Dlaczego warto mediować?

Oto najważniejsze argumenty:

Mediacje

Sąd

Co warto wiedzieć o mediacjach?

na czym polegają mediacje

#1 Jak wyglądają mediacje?

  • Po skontaktowaniu się ze mną, przedstawieniu problemu i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej wspólnie ustalamy dogodny termin, formę i miejsce spotkania.
  • Przeprowadzamy sesję mediacyjną, w razie potrzeby podzieloną na blok spotkań indywidualnych i grupowych.
  • Zawieramy porozumienie lub przygotowujemy ugodę, która z chwilą podpisania staje się wiążąca.

Każde sesja mediacyjna, bez względu na efekt końcowy, jest szansą na podjęcie dialogu, wysłuchanie argumentów przeciwnej strony i nowy początek. To milowy krok skutecznej komunikacji.

ile trwają i kosztują mediacje

#2 Ile trwają i ile kosztują mediacje?

Wszystko zależy od charakteru sporu, ale zwykle pojedyncze spotkanie trwa od 1 do 2 godzin. Przy czym niektóre mediacje będą wymagały kilku sesji.

Cena za godzinę mediacji od 300 zł + VAT

dla kogo są mediacje

#3 W jakich sprawach można mediować?

Mediacje, które prowadzę, aby pomóc małym i dużym firmom, nazywane są mediacjami gospodarczymi. Dotyczą konfliktów w miejscu pracy, szczególnie w relacjach:

  • pracownik – pracownik
  • członek zarządu – członek zarządu
  • grupa pracowników – pracodawca
  • związki zawodowe – pracodawca
  • firma – firma

Chcesz zadać dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną mailowo bądź telefonicznie pod numer +48 721 780 000

Chcesz ustalić termin mediacji? Wypełnij wniosek i prześlij go na adres mailowy kancelaria@anetagibekwisniewska.pl

Jeśli lubisz lektury nadobowiązkowe, zapoznaj się z regulaminem postępowania mediacyjnego. Zapraszam.