ul. Kępska 7, 45-129 Opole

+48 721 782 222

INFORMACJE PODSTAWOWE: Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO).

Administratorem Danych osobowych jest Aneta Gibek – Wiśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aneta Gibek – Wiśniewska przy ul. Kępskiej 7, 45-129  Opole, posiadająca numer NIP: 7551287047 oraz REGON: 3160364324, jednocześnie prowadząca Placówkę Kształcenia Ustawicznego Neo Sea. Dane kontaktowe do Administratora: Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej, ul. Kępska 7, 45-129 Opole, e - mail: biuro@anetagibekwisniewska.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji kontaktu informacyjnego i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przeze zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz uzasadniony Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) tj. archiwizacja korespondencji. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co niezwłocznie spowoduje usunięcie danych z bazy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w stopce – Polityka Prywatności. Chcemy jasno poinformować w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie przysługują prawa z tym związanego,  dlatego prosimy o zapoznanie się z jego treścią.