Projekty

Aneta Gibek-Wiśniewska wraz z Fundacją ACTUM uzyskała dotację z Unii Europejskiej na
projekt pn. „RAZEM WBREW STEREOTYPOM!-Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na
opolskim rynku pracy”

RAZEM WBREW STEREOTYPOM! - Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy.

Warsztaty i wsparcie całkowicie bezpłatne w ramach dotacji z Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach, wypełnij formularz.

Contact Form Demo

Terminy:

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i motywacji oraz nabycie kompetencji społeczno-emocjonalnych do podjęcia zatrudnienia lub polepszenia sytuacji na rynku pracy u 30 kobiet (30K) z terenu województwa opolskiego w okresie 01.04.2024 do 31.01.2025 poprzez realizację kompleksowego wsparcia obejmującego: szkolenie i warsztaty prawne, warsztaty psychologiczne, indywidualny coaching i/lub mentoring oraz indywidualne doradztwo biznesowe i/lub prawne.

Projekt kierujemy do 30 kobiet z terenu woj. opolskiego, w tym 20 bezrobotnych oraz 10 pracujących. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały kobiety:

 • z niepełnosprawnością,
 • zamieszkujące tereny wiejskie,
 • z powiatów: krapkowickiego, oleskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego,
  namysłowskiego,
 • z miast: Brzeg, Kędzierzyn – Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Prudnik, Strzelce Opolskie,
 • z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją w woj. opolskim tj. Baborów, Branice, Cisek, Domaszowice, Gorzów Śląski, Kamiennik, Murów, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Radłów, Świerczów, Wilków, Wołczyn.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

 1. Realizację szkolenia „Stereotypy w prawie polskim i międzynarodowym”,
 2. Warsztaty prawne,
 3. Warsztaty psychologiczne,
 4. Indywidualny coaching i/lub mentoring
 5. Indywidualne doradztwo biznesowe i/lub prawne

Cel projektu będzie wzmacniany poprzez przeprowadzaną na skalę województwa kampanię świadomościową pn. „Razem wbrew stereotypom” promującą równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, mającą na celu przełamywanie stereotypów związanych z płcią oraz wdrażanie zrównoważonego życia zawodowego i prywatnego.

 

Rezultatem projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy w zakresie równości szans u 30 kobiet oraz motywacji i kompetencji społeczno-emocjonalnych u min. 24 z nich.

#FunduszeUE

Wartość projektu: 100 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 85 000,00 zł

Adres Siedziby

ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole

Kontakt

Telefon: +48 721 782 222
Mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl

Godziny Pracy

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00
Sobota & Niedziela: tylko kontakt mailowy
Skip to content