Mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie.

Mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie.

Szkolenie z mobbingu dostarczy wiedzy, jakie zachowania względem pracownika można uznać za naruszenie prawa, jak je rozpoznawać, eliminować i zapobiegać im.

Dedykowane jest firmom i instytucjom, które dbają o atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa oraz równe traktowanie swoich pracowników dzięki pogłębianiu wiedzy na temat niepożądanych zachowań w relacjach zawodowych oraz realizowaniu ustawowego obowiązku o przeciwdziałaniu mobbingowi.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 • spełnienie obowiązku wynikającego z Kodeksu Pracy
 • zdobycie umiejętności rozróżniania mobbingu i dyskryminacji od innych sytuacji patologicznych w miejscu pracy,
 • zwiększenie świadomości dotyczącej działań niepożądanych względem pracownika, 
 • poszerzenie wiedzy w aspekcie rozpoznawania, eliminowania i przeciwdziałania mobbingowi w firmie lub instytucji,
 • uwrażliwienie na potrzebę stałego budowania relacji międzyludzkich w sferze zawodowej,
 • poprawa efektywności procesów w miejscu pracy,
 • zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników oraz poszczególnych działów, co znacząco przekłada się na lepsze funkcjonowania firmy lub instytucji,

Dodatkowe korzyści: 

 • indywidualnie przygotowany przez specjalistę program szkolenia dopasowany do Twoich potrzeb,
 • wsparcie merytoryczne zarówno w trakcie jak i po szkoleniu.

Szkolenie składa się z:

 • części teoretycznej (wykładu), gdzie prezentowana jest wiedza na temat mobbingu i innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Uczestnicy dowiadują się, jakie zachowania można uznać za mobbing, a jakie za naruszenie dóbr osobistych, a także jakie są prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy w kontekście mobbingu,

Cena obejmuje:

 • 8 godzin szkolenia
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej,

Opcja dodatkowa po szkoleniu: 

 • stworzenie lub przeanalizowanie polityki antymobbingowej stosowanej w przedsiębiorstwie – skontaktuj się.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Chcesz zadać dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną! Udzielę odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zaproponuję dogodny termin szkolenia. Zapraszam!

Admin bar avatar
Od 20 lat wspieram firmy w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji, początkowo jako sędzia, a obecnie – adwokat i mediator. Na co dzień pracuję zarówno z kadrą kierowniczą, jak i zespołami pracowników w dużych i małych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji, mobbingu, a także kurs certyfikujący na mediatora. Przekazuję wiedzę potrzebną do tworzenia zgranych zespołów, nawiązywania trwałych relacji z partnerami biznesowymi oraz nieustannego rozwijania firmy.   
Cena 570.00 470.00
Trener Aneta Gibek Wiśniewska
Czas 54 weeks
Lekcje 15
Zakupiło 38 osób