Mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie. (poziom podstawowy- wersja z testami)

Mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie. (poziom podstawowy- wersja z testami)

Szkolenie z mobbingu dostarczy wiedzy, jakie zachowania względem pracownika można uznać za naruszenie prawa, jak je rozpoznawaćeliminować i zapobiegać im.

Dedykowane jest firmom i instytucjom, które dbają o atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa oraz równe traktowanie swoich pracowników dzięki pogłębianiu wiedzy na temat niepożądanych zachowań w relacjach zawodowych oraz realizowaniu ustawowego obowiązku o przeciwdziałaniu mobbingowi.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 • spełnienie obowiązku wynikającego z Kodeksu Pracy
 • zdobycie umiejętności rozróżniania mobbingu i dyskryminacji od innych sytuacji patologicznych w miejscu pracy,
 • zwiększenie świadomości dotyczącej działań niepożądanych względem pracownika, 
 • poszerzenie wiedzy w aspekcie rozpoznawania, eliminowania i przeciwdziałania mobbingowi w firmie lub instytucji,
 • uwrażliwienie na potrzebę stałego budowania relacji międzyludzkich w sferze zawodowej,
 • poprawa efektywności procesów w miejscu pracy,
 • zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników oraz poszczególnych działów, co znacząco przekłada się na lepsze funkcjonowania firmy lub instytucji,

Dodatkowe korzyści: 

 • indywidualnie przygotowany przez specjalistę program szkolenia dopasowany do Twoich potrzeb,
 • wsparcie merytoryczne zarówno w trakcie jak i po szkoleniu.

 

Szkolenie składa się z:

 • części teoretycznej (wykładu), gdzie prezentowana jest wiedza na temat mobbingu i innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Uczestnicy dowiadują się podstawowym informacji, jakie zachowania można uznać za mobbing, a jakie za naruszenie dóbr osobistych, a także jakie są prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy w kontekście mobbingu,

Cena obejmuje:

 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej,

 

Opcja dodatkowa po szkoleniu: 

 • stworzenie lub przeanalizowanie polityki antymobbingowej stosowanej w przedsiębiorstwie – skontaktuj się.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Chcesz zadać dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną! Udzielę odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zaproponuję dogodny termin szkolenia. Zapraszam!

 

PROGRAM KURSU: 

 

Moduł I. Mobbing/ dyskryminacja /molestowanie w miejscu pracy

Moduł II. Mobber i ofiara, dwie postacie, które występują w mobbingu

Test wiedzy

Moduł III. Mobbing w rozumieniu prawnym

Test wiedzy

Moduł IV. Zachowania mobbingowe

Test wiedzy

Moduł V. Przeciwdziałanie mobbingowi

Test wiedzy

Moduł  VI. Test końcowy 

Test końcowy 

Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 270.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 10
Zapisanych kursantów 481 students
Skip to content