Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe

Tempo i intensywność życia zawodowego, praca w długotrwałym napięciu, stany lękowe, stres
a w konsekwencji wypalenie zawodowe, to zjawiska powodujące znaczące skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Właściwa metoda ukierunkowana na rozwój osobisty i doskonalenie pracowników zwiększa odporność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami i zjawiskami, wdraża w profilaktyczne modele zachowań. Wiedza merytoryczna w tej tematyce wpływa bezpośrednio na efektywność zawodową pracowników, ich kondycję zdrowotną oraz motywację i zaangażowanie.

 

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

 

 • znajomość przyczyn wpływających na pojawienie się wypalenia zawodowego,
 • nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania stresu zawodowego,
 • zdobycie metod i narzędzi pozwalających przeciwdziałać stresowi zawodowemu,
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z wypaleniem zawodowym,
 • techniki radzenia sobie ze stresem i emocjami w pracy,
 • poprawa efektywności procesów w miejscu pracy,
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników.

Dodatkowe korzyści:

 • indywidualnie przygotowany przez specjalistę program szkolenia dopasowany do Twoich potrzeb,
 • wsparcie merytoryczne zarówno w trakcie jak i po szkoleniu,
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

 

Szkolenie składa się z:

 • części teoretycznej (wykładu), gdzie prezentowana jest wiedza na temat wypalenia zawodowego i stresu w miejscu pracy. Uczestnicy dowiadują się jak rozpoznawać, przeciwdziałać oraz jakie są czynniki ryzyka wystąpienia zjawisk niepożądanych
  w miejscu pracy.

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Chcesz zadać dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną! Udzielę odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zaproponuję dogodny termin szkolenia. Zapraszam!

 

PROGRAM KURSU:

Lekcja 1 Wypalenie zawodowe/ stres w miejscu pracy – czynniki ryzyka

Lekcja 2 Rozpoznanie niepożądanych zajwisk

Lekcja 3 Fazy i skutki wypalenia zawodowego/ stresu

Lekcja 4 Odbudowa odporności psychofizycznej

 

CENA: 270 zł

Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 270.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 4
Zapisanych kursantów 383 students
Skip to content