ZDOLNOŚĆ PRZYJMOWANIA

ZDOLNOŚĆ PRZYJMOWANIA

W otwartości na przyjmowanie czegoś od innych tkwi ogromna moc. Naukę brania warto zacząć od myślenia o tym, co masz do ofiarowania sobie samemu. Zdolność przyjmowania jest niezwykle ważną i trudną umiejętnością, której uczysz się od najmłodszych lat i dlatego tak ważne jest, aby te wzorce były wspierające. To spotkanie ma uaktywnić radość z faktu przyjmowania i pewność, że zawsze współistniejemy w społeczności i dobrostanie możliwości.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Nabędziesz wiedzę dotyczącą przyjmowania
 • Dowiesz się, co możesz przyjmować, jak ważna jest umiejętność proszenia o pomoc i jej przyjmowanie
 • Poznasz mechanizm znany jako „reguła wzajemności”
 • Poznasz skuteczność konstruktywnej krytyki pod warunkiem umiejętności jej zastosowania
 • Poznasz metody konstruowania komunikatów zawierających konstruktywną krytykę
 • Doświadczysz emocji, które odczuwasz, kiedy przyjmujesz
 • Określisz swoje reakcje na określone dary.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 35 students
Skip to content