WEWNĘTRZNE DZIECKO

WEWNĘTRZNE DZIECKO

Każdy z nas piastuje w sobie wewnętrzne dziecko. Uaktywnienie wewnętrznego dziecka to dopuszczenie do głosu własnych potrzeb. Wewnętrzne dziecko nigdy nie dorasta. Zawsze pozostaje dzieckiem.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Dowiesz się jak uaktywnić twoje wewnętrzne dziecko i jak z nim rozmawiać
 • Poznasz cechy charakteryzujące dziecko oraz cechy osoby dorosłej
 • Dokonasz diagnozy, podczas której przekonasz się, czy dopuszczasz swoje wewnętrzne dziecko do głosu
 • Skorzystasz z potencjału dziecka dla uaktywnienia nowego poziomu wyobraźni i możliwości dziecięcej.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Trener Aneta Gibek-Wiśniewska
Czas 0 weeks
Lekcje 9
Zakupiło 35 osób
Skip to content