SAMOAKCEPTACJA

SAMOAKCEPTACJA

Poczucie własnej wartości jest budowane, kształtowane poprzez pracę ze sobą samym. Warto byś zrozumiał, że często twoja podświadomość dysponuje wieloma zasobami wewnętrznymi. Często jednak zapominasz, że je posiadasz. W tym spotkaniu to właśnie akceptacja tego co posiadasz pozwoli ci na dopełnienie poczucia wartości i uzyskanie spokoju wewnętrznego.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Dowiesz się, dlaczego często sam siebie nie akceptujesz
 • Poznasz wpływ braku samoakceptacji na twoje interakcje z osobami z najbliższego otoczenia
 • Dowiesz się, dlaczego warto się akceptować, ze swoimi wszystkim słabościami
 • Ustalisz własny poziom satysfakcji na tej płaszczyźnie
 • Uaktywnisz doskonały poziom akceptacji dla siebie samego.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 39 students
Skip to content