POTRZEBY

POTRZEBY

Żeby wiedzieć, czego oczekujesz od życia, trzeba jasno zdefiniować swoje potrzeby, cele i dążenia. Jeżeli tego do tej pory nie zrobiłeś – prawdopodobnie trudno ci skupić umysł na tym właściwym, określonym kierunku, do którego powinieneś dążyć, aby przez to osiągnąć to, czego chcesz. Zdefiniowanie potrzeb, a następnie ich realizacja pozwala nam na radość płynącą z ich spełnienia.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Odkryjesz różne perspektywy realizacji potrzeb człowieka
 • Określisz, czy zaspokojone są twoje potrzeby podstawowe, byś mógł realizować potrzeby wyższe
 • Dokonasz diagnozy twoich realizowanych potrzeb
 • Wprowadzisz plan dla uaktywnienia swoich potrzeb i zachcianek.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 38 students
Skip to content