Pierwsze kroki Kontrakt Wędrowca i Geniusza

Pierwsze kroki Kontrakt Wędrowca i Geniusza

W obliczu wyzwań cywilizacyjnych nasz potencjał często zostaje zachwiany. Wypalenie zawodowe, choroby, zmęczenie i frustracja stają się naszą codziennością. NEO SEA® to prosty program, który składa się z ośmiu bloków tematycznych – ośmiu Elementów a każdy z nich z 8 szkoleń. Został stworzony, by z każdego człowieka wydobyć potencjał, radość i pasję!

NEO SEA® pomaga ludziom w poznaniu tych schematów, pokazuje, które są niewłaściwe i umożliwia pracę nad tymi obszarami poprzez otwarcie się zmianę perspektywy i porzucenie ograniczeń, które często sami na siebie nieświadomie nakładamy.

Neo Sea® to program, który

  • wspiera w wyodrębnianiu własnego potencjału
  • uczy pracy z wartościami i talentami
  • pomaga w kształtowaniu silnej, świadomej osobowości
  • uczy i wskazuje korzyści płynące z kreatywnego myślenia
  • uczy konstruktywnego procesu komunikowania swoich potrzeb
  • koncentruje się na efektach działania umysłu ludzkiego
  • wzmacnia motywację do rozwojowych działań

 

Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena Free
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 3
Zapisanych kursantów 4 students
Skip to content