OSOBOWOŚĆ

OSOBOWOŚĆ

Osobowość, to charakterystyczne dla każdego z nas właściwości myślenia, odczuwania i zachowania. Nie ma na świecie dwóch takich samych osób.  Każdy ma swój zestaw cech, które go określają. Na osobowość jednostki składają się wszystkie jej cechy. Owe cechy wynikają z jej zachowań. Niektóre wiążą się ze sposobem, w jaki dana osoba działa.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz jedną z najbardziej znanych teorii osobowości tzw. Wielką Piątkę
 • Zapoznasz się szczegółowo z cechami osobowościami tworzącymi tę teorię
 • Poznasz wpływ zespołu cech osobowości na twoje zachowanie
 • Dowiesz się jak można kształtować osobowość, by jej poszczególne cechy działały na twoją korzyść
 • Poznasz wybrane cechy osobowości
 • Uaktywnisz swoje cechy, aby śmiało poczuć i realizować swoje i świata wartości.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 35 students
Skip to content