ODKODOWYWANIE EMOCJI I UCZUĆ

ODKODOWYWANIE EMOCJI I UCZUĆ

Każda z emocji może być przez ciebie różnie interpretowana, to ty nadajesz emocjom wartość, oceniając, czy coś jest dla ciebie dobre czy złe decydując się na konkretne zachowanie. W związku z tym, każda z emocji niesie ze sobą jakiś zapis. Różnorodność emocji sprawia, że masz również ogromną liczbę zapisów.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Nauczysz się odczytywać zapis schowany w emocji
 • Określisz jakie informacje mają dla ciebie twoje emocje
 • Ustalisz swoją otwartość na przyjęcie informacji płynącej z zapisu
 • Uaktywnisz działanie w zgodzie z płynącymi z emocji wskazówkami.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 30 students
Skip to content