MOTYWACJA

MOTYWACJA

Proces motywacyjny jest procesem regulującym czynności człowieka i organizującym je w taki sposób, aby doprowadziły do osiągnięcia zamierzonego wyniku. Ważną cechą procesu motywacyjnego jest kierunek nadawany czynnościom. Kiedy masz wysoki poziom motywacji, czujesz się bezpiecznie, komfortowo (również sam ze sobą) – działasz. Sam decydujesz, kształtujesz swoje życie, jesteś aktywny, tworzysz.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Dowiesz się, czym dokładnie jest motywacja i jakie są jej części składowe
 • Dokonasz diagnozy swojego systemu motywacyjnego
 • Określisz swoje własne motywatory
 • Poznasz konsekwencje braku motywatora
 • Poznasz rolę bezczynności, niecierpliwości i zniechęcenia w procesie motywacji
 • Nabędziesz umiejętność motywowania siebie i osób z najbliższego otoczenia.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Trener Aneta Gibek-Wiśniewska
Czas 0 weeks
Lekcje 9
Zakupiło 35 osób