Kurs certyfikujący na mediatora: podstawowy – akredytowany przez MEN

Kurs certyfikujący na mediatora: podstawowy – akredytowany przez MEN

Skorzystaj ze szkolenia:

Kurs na mediatora w szczególności odpowie na potrzeby adwokatów, radców prawnych, sędziów, przedstawicieli działów HR, nauczycieli, dyrektorów szkół, a także wszystkich osób, którym zależy na podniesieniu kompetencji społecznych i osobistych. Techniki mediacyjne, które poznasz na szkoleniu, pozwolą Ci w ugodowy sposób rozwiązywać spory, efektywnie zarządzać dialogiem, a poprzez to usprawniać funkcjonowanie firmy.

Nazywam się Aneta Gibek-Wiśniewska i jestem specjalistką od prognozowania, rozwiązywania i zapobiegania konfliktom w biznesie.

Od 20 lat wspieram firmy w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji, początkowo jako sędzia, a obecnie – adwokat i mediator. Na co dzień pracuję zarówno z kadrą kierowniczą, jak i zespołami pracowników w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych.

Prowadzę skuteczne szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji, mobbingu, a także kurs certyfikujący na mediatora. W przystępny sposób przekazuję unikatową wiedzę potrzebną do tworzenia zgranych zespołów, nawiązywania trwałych relacji z partnerami biznesowymi oraz nieustannego rozwijania firmy. 

Dlaczego warto wybrać kurs certyfikujący na mediatora akredytowany przez MEN?

Kurs certyfikujący na mediatora pomoże Ci na bieżąco rozwiązywać konflikty wewnętrzne i zewnętrze w Twoim środowisku pracy oraz pielęgnować kulturę dialogu i porozumienia. Dzięki kursowi będziesz w stanie zintegrować mediacje z polityką i kulturą Twojego przedsiębiorstwa.
To nie zwyczajne szkolenie z komunikacji, to niesamowita dawka wiedzy i inspiracji, która odmieni Twoje życie. Pamiętaj, że nie musisz być mediatorem działającym zawodowo, żeby z niej skorzystać! Szkolenie pomoże każdemu, kto na co dzień pracuje z ludźmi i chce nieść im pomoc.
Kurs przybliży Ci wiedzę, dzięki której każdy konflikt poprowadzisz w kierunku satysfakcjonującego rozwiązania. Odkryjesz wartości charakterystyczne dla sprawiedliwości naprawczej. Dowiesz się, jaki nieoceniony wpływ na komfort życia mają skuteczne mediacje. Przekonasz się, z jaką łatwością zdobytą wiedzę przeniesiesz także na grunt prywatny.

Uczestnicy kursu na mediatora otrzymują możliwość rozwinięcia kompetencji w dziedzinie:
– budowania efektywnej współpracy i kultury dialogu,
– radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami,
– budowania świadomości,
– budowania poczucia odpowiedzialności,
– rozwoju inteligencji emocjonalnej,
– skutecznej komunikacji międzyludzkiej,
– zarządzania konfliktami,
– prowadzenia postępowania mediacyjnego.

Dzięki kursowi:

Nauczysz się metod rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów w ujęciu psychologii stosowanej.

Przekonasz się na czym polega praca mediatora w praktyce oraz jak wykorzystać te umiejętności na co dzień.

Poznasz techniki mediacyjne oraz sposoby ich stosowania.

Ukształtujesz w sobie doskonały model wspierającej postawy mediatora, w oparciu o wypracowane standardy w prawie krajowym i międzynarodowym.

Zapoznasz się z procedurami rozwiązywania konfliktów, psychologią komunikacji i elementami procesu negocjacji niezbędnymi w prowadzeniu mediacji.

Otrzymasz kompendium norm prawnych koniecznych w procesie mediacji.

 

Co warto wiedzieć o kursie na mediatora?

#1 Jak wygląda kurs?

Kurs podzielony jest na sześć bloków tematycznych z zakresu:

  • psychologii,
  • prawna,
  • mediacji.

Składa się z części teoretycznej, wykładowej oraz praktycznej, gdzie przeprowadza się próbne sesje mediacyjne przy wykorzystaniu nabytych umiejętności.

Kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje certyfikat określający zakres nabytej wiedzy i umiejętności. Kurs akredytowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

#2 W jakiej formie odbywa się szkolenie?

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę dzięki materiałom umieszczonym na platformie edukacyjnej w dowolnym miejscu i czasie, a następnie omawia je i doskonali warsztatowo z prowadzącym na spotkaniach bezpośrednich w trybie offline lub online w zależności od możliwości i zapotrzebowania.

 

#3 Ile trwa i ile kosztuje kurs?

Kurs obejmuje 47 godzin szkolenia w tym warsztaty wraz z egzaminem.

Dostęp do platformy edukacyjnej – 12 miesięcy po zakończeniu kursu

Cena za osobę: 1870 zł

Cena kursu obejmuje również:

  • autorskie metody pracy, w tym: burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, ćwiczenia w małych i dużych grupach, eksperymenty, odgrywanie ról,
  • profesjonalnie przygotowane materiały edukacyjne, konspekty i elementarze dla uczestników,
  • praktyczne porady doświadczonego mediatora,
  • egzamin i certyfikat uprawniający do wpisu na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czego jeszcze możesz oczekiwać?

  • po zakończeniu kursu udział w dalszym zdobywaniu wiedzy w grupie mediatorów,
  • udział w sesjach mediacyjnych u boku doświadczonych mediatorów, a nawet odbycie aplikacji mediatora, jeżeli tylko wyrazisz taką chęć i gotowość.

 

 

Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 1,870.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 31
Zapisanych kursantów 122 students
Skip to content