GRANICE W EMOCJACH

GRANICE W EMOCJACH

Jak pewnie zdołałeś zauważyć, w towarzystwie niektórych ludzi zmienia się twój nastrój i samopoczucie. Oddziałujecie na siebie wzajemnie. Możesz zarażać się emocjami i nastrojami innych. Psychologowie mówią, że jest to pewna forma empatii. Mając świadomość, że istnieje możliwość ustawienia granic daje poczucia jeszcze lepszego wpływu na to w jaki sposób możemy wpływać na swoje samopoczucie.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Dokonasz analizy przynależności emocji
 • Nauczysz się rozdzielności emocji własnych i innych
 • Przeprowadzisz diagnozę własnych granic w emocjach
 • Uaktywnisz narzędzia pozwalające na postawienie granic w emocjach z otoczeniem czy samym sobą.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Trener Aneta Gibek-Wiśniewska
Czas 0 weeks
Lekcje 9
Zakupiło 23 osób