EMOCJE W RODZINIE

EMOCJE W RODZINIE

Każdy człowiek rodzi się z konkretnym bagażem genetycznym, z pewnymi predyspozycjami, cechami, talentami. Wszelkie te przekazane przez twoich przodków czynniki są podstawą, na której kształtujesz swoje doświadczenie życiowe. Bagaż pozostawiony przez nich sprawia, że już jesteś w pewien sposób wyróżniającą się jednostką, jako ta, która należy do konkretnego rodu, a przez to masz swoją wyjątkową historię zapisaną w genach, którą przekażesz przyszłym pokoleniom. W zależności czy bagaż ten cię wspiera czy przeszkadza tak tylko ty jeden możesz to stwierdzić i możesz wprowadzić potrzebne zmiany. Spotkanie to pokarze ci jak możesz tego dokonać.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Prześledzisz emocjonalną historię twoich rodziców, dziadków, a może i pradziadków
 • Przeprowadzisz diagnozę emocji panujących w twojej rodzinie od pokoleń
 • Ustalisz, jaki jest wpływ emocji rodu na ciebie i twoje dotychczasowe życie
 • Uaktywnisz model wsparcia twojego rodu dla ciebie i twojej drogi życiowej.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Trener Aneta Gibek-Wiśniewska
Czas 0 weeks
Lekcje 9
Zakupiło 23 osób