Element III – SAMOKREACJA I DZIAŁANIA

Element III – SAMOKREACJA I DZIAŁANIA

Element III zaprasza Cię do zdefiniowania dróg, którymi podążasz każdego dnia, aby podjąć konieczne działania i poczuć płynącą z nich radość i spełnienie. Pierwsza droga to droga Twojego życia osobistego, druga – Twojej profesji.  Dzięki ich rozpoznaniu – wyrażenie siebie, działanie, organizacja staje się niezmiernie łatwa, a wręcz oczywista. Element – SAMOKREACJA I DZIAŁANIA uaktywnia w sposób naturalny motywację i koncentrację, tak potrzebne do realizacji zadań. W konsekwencji pojawia się satysfakcja z uzyskanych osiągnięć, dająca człowiekowi jeszcze więcej energii do realizacji nowych celów w zgodzie z tym, co wyznaczone zostało na drogach życia. Wiedza Elementu III budzi do działania, pomaga zrozumieć źródło naszej siły i, co najważniejsze, uaktywnia ją.

Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 697.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 72
Zapisanych kursantów 37 students
Skip to content