Element II – MOJE RELACJE

Element II – MOJE RELACJE

Element II  skupiony jest  na Twoim współdziałaniu z otoczeniem.  Zdefiniowanie pełnionych ról, w zależności od obszaru życia, pozwoli określić sposób wzajemnego postrzegania. Odnajdziesz swoje potrzeby dla jasności budowania celów w pełnym dostępie do niezbędnych zasobów. Element MOJE RELACJE to uaktywnienie świadomego  czerpania przyjemności, które pojawia się dzięki zdolnościom w dawaniu i przyjmowaniu. Wiedza Elementu II to umiejętność budowania harmonii między tym, co już zdefiniowane w Tobie w Elemencie I, a tym, co teraz możesz zdefiniować w relacji z otoczeniem.

Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 697.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 72
Zapisanych kursantów 38 students
Skip to content