Element I – MOJA TOŻSAMOŚĆ

Element I – MOJA TOŻSAMOŚĆ

Pierwszy element Neo Sea® wprowadzi Cię do przestrzeni swojego JA. Pomoże odkryć Twoje nieskończone możliwości, definiowane rozpoznanymi cechami osobowości i wartościami. Element I — MOJA TOŻSAMOŚĆ, dostarczy Ci szerokiej wiedzy o sobie. Mając na uwadze, że procesy, które zachodzą w umyśle, mają niebagatelny wpływ na życie każdego człowieka, to właśnie na odkrywaniu potencjału i wprowadzaniu zmian poprzez poznanie i akceptację siebie skupimy się podczas pierwszych 8 spotkań elementu I..

Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 697.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 72
Zapisanych kursantów 53 students
Skip to content