DYNAMIKA UCZUĆ I EMOCJI

DYNAMIKA UCZUĆ I EMOCJI

Zachowanie czystego umysłu powoduje, że jeżeli pojawi się dana emocja – niezależnie od tego, czy działa na ciebie dodatnio czy ujemnie, nie ma ona wpływu na twoją reakcję. Jeżeli zadbasz wcześniej o to, by twój umysł posiadał zasoby niezbędne do działania, wówczas jesteś w stanie podejmować najlepsze decyzje. Czysty umysł sprawia, że uwalniasz ograniczające cię dotychczas blokady i pozwalasz sobie na świadome decydowanie i działanie. Nie uzależniasz się od niczego i nikogo.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Zdiagnozujesz swoje postrzeganie emocji
 • Zdefiniujesz ładunek, jaki nadajesz emocjom
 • Dowiesz się, z jakiego powodu ty sam oceniasz jedne emocje jako pozytywne, a inne jako negatywne
 • Ustalisz plan nowych możliwości w procesie zmian
 • Nauczysz się samodzielnie modyfikować i wpływać na odczuwane przez ciebie emocje
 • Poznasz wpływ otoczenia na kształtowanie stanów emocjonalnych i konsekwencje, jakie to ze sobą niesie.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Trener Aneta Gibek-Wiśniewska
Czas 0 weeks
Lekcje 9
Zakupiło 23 osób
Skip to content