Dobra komunikacja

Dobra komunikacja

Umiejętność komunikowania się w życiu codziennym, w różnych relacjach jest niezwykle istotna. Poprzez komunikat wyrażasz to, co czujesz, swoje zdanie, potrzeby i oczekiwania. To jedna z najbardziej pożądanych kompetencji.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz cechy i właściwości komunikatu
 • Dowiesz się jakie czynniki wpływają negatywnie na odczyt komunikatów przez odbiorców
 • Poznasz siłę komunikatu niewerbalnego
 • Sprawdzisz, jak przekazać informację, aby była ona zgodna z twoją intencją i jednocześnie właściwie zrozumiana przez odbiorcę
 • Dokonasz autoanalizy, jak dotychczas wykorzystywałeś dialog i czy zwracałeś uwagę jak z niego korzystasz – zarówno, jako adresat, jak i nadawca
 • Uaktywnisz proces komunikowania w zgodzie z sobą samym.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 19 students
Skip to content