Kurs certyfikujący na mediatora: premium- akredytowany przez MEN

Kurs certyfikujący na mediatora: premium- akredytowany przez MEN

Kurs certyfikujący na mediatora, który jest akredytowany przez MEN pomoże Ci na bieżąco rozwiązywać konflikty wewnętrzne i zewnętrze firmy oraz pielęgnować kulturę dialogu i porozumienia.

Dedykowany jest przedsiębiorcom, osobom zarządzającym instytucjami publicznymi, nauczycielom, przedstawicielom działów HR oraz pracownikom podnoszącym kompetencje w zakresie komunikacji, którzy chcą korzystać z technik mediacyjnych, aby w ugodowy sposób rozwiązywać spory, efektywnie zarządzać dialogiem, a poprzez to usprawniać funkcjonowanie firmy.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 • Nauczysz się metod rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów w ujęciu psychologii stosowanej,
 • Przekonasz się na czym polega praca mediatora w praktyce,
 • Poznasz techniki mediacyjne oraz sposób ich stosowania,
 • Ukształtujesz w sobie doskonały model postawy mediatora, w oparciu o wypracowane standardy w prawie krajowym i międzynarodowym,
 • Zapoznasz się z procedurami rozwiązywania konfliktów, psychologią komunikacji, elementami procesu negocjacji niezbędnymi w prowadzeniu mediacji,
 • Otrzymasz kompendium norm prawnych koniecznych w procesie mediacji.

Na cenę składają się:

 • autorskie metody pracy, w tym: burza mózgów, dyskusje, wykład, case study, ćwiczenia, eksperymenty, odgrywanie ról,
 • profesjonalnie przygotowane materiały edukacyjne, konspekty i wzory dokumentów dla uczestników,
 • praktyczne porady doświadczonego mediatora,
 • egzamin i certyfikat uprawniający do prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania mediatora.

Kurs obejmuje:

 • 54 godziny szkolenia w tym 14 godzin warsztatów wraz z egzaminem.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej – nieograniczony dostęp po zakończeniu kursu.
 • Praca w zamkniętej grupie – możliwość stałych konsultacji.
 • Nieograniczony dostęp do zamkniętej grupy mediatorów.
 • 5 konsultacji w trakcie przerabiania modułów szkoleniowych.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Chcesz zadać dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną! Udzielę odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zaproponuję dogodny termin szkolenia. Zapraszam!

Admin bar avatar
Od 20 lat wspieram firmy w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji, początkowo jako sędzia, a obecnie – adwokat i mediator. Na co dzień pracuję zarówno z kadrą kierowniczą, jak i zespołami pracowników w dużych i małych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji, mobbingu, a także kurs certyfikujący na mediatora. Przekazuję wiedzę potrzebną do tworzenia zgranych zespołów, nawiązywania trwałych relacji z partnerami biznesowymi oraz nieustannego rozwijania firmy.   
Cena 3,900.00 3,500.00
Trener Aneta Gibek Wiśniewska
Czas 54 weeks
Lekcje 30
Zakupiło 26 osób