Mediacja prowadzi do ugody, porozumienia czyli dosłownego pokoju we wszystkich sferach życia. W dzisiejszych czasach niestety mocno odczuwa się brak umiejętności w prowadzeniu dialogu. Jest on treścią życia społecznego, a nie tylko jednym z jego elementów. To właśnie dialog – prawdziwy, autentyczny przyczynia się do rozwiązywania wszelkich problemów. Dzięki niemu każde spotkanie staje się obszarem zrozumienia, uzgodnień i przekraczania barier. Nie każdy jest o tym świadomy, dlatego im więcej będziemy o tym mówić, tym nasze społeczeństwo zdobędzie większą wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu różnorodnych sporów.

Program „Łańcuch porozumienia” to program skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Realizowane warsztaty w ramach w/w programu dają szansę na uświadomienie i zaszczepienie wśród młodych ludzi idei mediacji. Dyskutują czym ona jest oraz jak bardzo ważna jest w codziennym życiu. Warsztaty dają szansę na korzystanie z odpowiednich dialogów międzyludzkich i umożliwiają dorastanie w bezkonfliktowej atmosferze.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *