ZMYSŁY

ZMYSŁY

Zmysły towarzyszą ci od dnia narodzin. Więź między matką a dzieckiem buduje się na podstawie zmysłu słuchu, dotyku i węchu. Badania psychologiczne pokazują, że ma to niebagatelny wpływ na twoje późniejsze życie, m.in. na poczucie bezpieczeństwa. Poznanie zmysłów i świadome korzystanie z ich możliwości pozwala nam odbierać świat w różnych kolorach zapachach, smakach i dźwiękach przez co staje się ciekawy i inspirujący.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7.  Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Dowiesz się jaką funkcję pełnią zmysły w twoim życiu
 • Prześledzisz wszystkie funkcje zmysłów, które są dla ciebie nieustannym źródłem informacji
 • Nauczy się, jak wykorzystać zmysły do lepszego funkcjonowanie w życiu codziennym.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 35 students
Skip to content