ROLE

ROLE

Role, które narzuca życie, i które sam przyjmujesz, są różne. Najpierw jesteś dzieckiem, potem, gdy jesteś starszy przybierasz rolę ucznia, a w dorosłym życiu stajesz się pracownikiem lub rodzicem.  Jednak, gdybym teraz cię poprosiła abyś wymienił wszystkie role życiowe jakie pełnisz, czy udałoby ci się je wymienić i przede wszystkim czy dobrze się w tych rolach czujesz?

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz definicję roli życiowej i grupowej
 • Nauczysz się rozpoznawać role innych osób
 • Określisz własną rolę względem otoczenia
 • Dowiesz się w jaki sposób określać swoje stanowisko by zachować rolę, którą pełnisz
 • Dokonasz analizy wpływu ugruntowanej postawy w procesie kształtowania własnej roli
 • Poznasz narzędzia, aby w pełnionych rolach czuć się wyjątkowo.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Trener Aneta Gibek-Wiśniewska
Czas 0 weeks
Lekcje 9
Zakupiło 35 osób
Skip to content