ORGANIZACJA

ORGANIZACJA

Zdolność organizowania własnej przestrzeni jest bardzo cenną umiejętnością, która pomaga radzić sobie z codziennością. Zarządzanie czasem odnosi się do umiejętnego organizowania czasu w ogóle, w każdej przestrzeni życia tak, aby osiągać zamierzone cele. Posiadanie tej zdolności nie tylko ułatwia życie i pracę, ale także eliminuje w znacznym stopniu stres i jest przyczynkiem do sukcesu.  Zarządzanie sobą w czasie i przestrzeni pozwala na dopełnienie życia wartościami której najbardziej cenimy.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz proces organizacji swojego czasu i przestrzeni ułatwiające doskonałe planowanie zadań
 • Uzyskasz dużo czasu wolnego dla siebie
 • Zaznajomisz się z metodami zarządzania czasem i schematem Eisenhowera
 • Dowiesz się w jaki sposób postrzegają rzeczywistość osoby wykazujące perfekcjonizm
 • Uświadomisz sobie także, jak ważna w planowaniu jest perspektywa czasowa
 • Poznasz pojęcie prokrastynacji w ujęciu własnego planowania
 • Nauczysz się efektywnie organizować swój czas
 • Poznasz wagę informacji zwrotnej w planowaniu działań.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 35 students
Skip to content