Niemożliwe możliwości

Niemożliwe możliwości

Szkolenie Niemożliwe Możliwości dostarczy Ci wiedzy potrzebnej do przełamania barier wewnętrznych oraz narzędzi potrzebnych do podjęcia działań. 

Dedykowany jest dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i osiągać sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na osiąganie spektakularnych efektów podejmowanych działań. Nabyte narzędzia pozwolą przekuć marzenia w rzeczywistość.  

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

  • ułożysz własne cele i potrzeby, 
  • wydobędziesz swój wewnętrzny potencjał, 
  • odkryjesz własną gotowość do działania, 
  • pokonasz opór przed działaniem, 
  • dowiesz się, dlaczego systematyczność jest kluczem do sukcesu,
  • otrzymasz narzędzia i techniki potrzebne do realizacji celów i potrzeb.

Dodatkowe korzyści:

  • indywidualnie przygotowany przez specjalistę program szkolenia,
  • możliwość kontaktu ze specjalistą za pośrednictwem grupy na Facebooku – Aneta Gibek-Wiśniewska Sprawna Komunikacja. 

 

Cena obejmuje:

  • dostęp do platformy edukacyjnej – 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia,
  • po odbyciu szkolenia i wykonaniu ćwiczeń skontaktuj się ze mną a otrzymasz prezent.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 197.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 1
Zapisanych kursantów 38 students
Skip to content