Mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie. (poziom zaawansowany)

Mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie. (poziom zaawansowany)

Szkolenie z mobbingu dostarczy wiedzy, jakie zachowania względem pracownika można uznać za naruszenie prawa, jak je rozpoznawać, eliminować i zapobiegać im.

Dedykowane jest firmom i instytucjom, które dbają o atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa oraz równe traktowanie swoich pracowników dzięki pogłębianiu wiedzy na temat niepożądanych zachowań w relacjach zawodowych oraz realizowaniu ustawowego obowiązku o przeciwdziałaniu mobbingowi.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 • spełnienie obowiązku wynikającego z Kodeksu Pracy
 • zdobycie umiejętności rozróżniania mobbingu i dyskryminacji od innych sytuacji patologicznych w miejscu pracy,
 • zwiększenie świadomości dotyczącej działań niepożądanych względem pracownika, 
 • poszerzenie wiedzy w aspekcie rozpoznawania, eliminowania i przeciwdziałania mobbingowi w firmie lub instytucji,
 • uwrażliwienie na potrzebę stałego budowania relacji międzyludzkich w sferze zawodowej,
 • poprawa efektywności procesów w miejscu pracy,
 • zwiększenie wydajności i zaangażowania pracowników oraz poszczególnych działów, co znacząco przekłada się na lepsze funkcjonowania firmy lub instytucji,

Dodatkowe korzyści: 

 • indywidualnie przygotowany przez specjalistę program szkolenia dopasowany do Twoich potrzeb,
 • wsparcie merytoryczne zarówno w trakcie jak i po szkoleniu.

Szkolenie składa się z:

 • części teoretycznej (wykładu), gdzie prezentowana jest wiedza na temat mobbingu i innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Uczestnicy dowiadują się, jakie zachowania można uznać za mobbing, a jakie za naruszenie dóbr osobistych, a także jakie są prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawcy w kontekście mobbingu,

Cena obejmuje:

 • 8 godzin szkolenia
 • autorskie i profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej,

Opcja dodatkowa po szkoleniu: 

 • stworzenie lub przeanalizowanie polityki antymobbingowej stosowanej w przedsiębiorstwie – skontaktuj się.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Chcesz zadać dodatkowe pytania? Skontaktuj się ze mną! Udzielę odpowiedzi na nurtujące Cię pytania oraz zaproponuję dogodny termin szkolenia. Zapraszam!

Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 470.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 16
Zapisanych kursantów 56 students
Skip to content