DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

Twoje działanie jest uzależnione od podejmowanych przez ciebie decyzji. Każdą z aktywności możesz zinterpretować na swój sposób. Jeżeli masz do wykonania jakiekolwiek zadanie, możesz potraktować je dwojako (w zależności od zasobów wewnętrznych): jako problem, bądź jako wyzwanie.

Zakres zajęć:

 1. Plan pracy
 2. Wiedza
 3. Ćwiczenia definicja
 4. Ćwiczenia diagnoza
 5. Ćwiczenia cel
 6. Ćwiczenia narzędzia
 7. Podsumowanie wiedzy
 8. Technika mentalna

Korzyści ze spotkania:

 • Poznasz definicje wyzwania i ryzyka, aby lepiej rozpoznawać swoje odczucia
 • Uzupełnisz swoją wiedzę o dokładne informacje dotyczące działania
 • Dowiesz się, kiedy działanie jest wyzwaniem, a kiedy problemem
 • Będziesz wiedział, jak wspierać siebie i swoich bliskich w działaniu, aby było ono dla ciebie i dla nich wyzwaniem
 • Będziesz potrafił zidentyfikować sytuacje, które wywołują lęk i stres oraz zmodyfikować je tak, aby były bardziej komfortowe.
Aneta Gibek-Wiśniewska
Od 24 lat wspieram człowieka w odkrywaniu jego potencjału. Moja praca obejmuje zarówno sesje indywidualne, jak i wspólne, dotyczące różnych sfer życia osobistego jak i zawodowego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z kadrą kierowniczą oraz zespołami pracowników w przedsiębiorstwach, zarówno dużych, jak i małych, a także w instytucjach publicznych. Prowadzę szkolenia z zakresu budowania dobrych relacji ze sobą i światem, sprawnej komunikacji, mobbingu a także wypalenia zawodowego. Przekazuję niezbędną wiedzę, która pomaga w tworzeniu zgranych zespołów na podstawie opracowanych map procesów. To z kolei pozwala, nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowymi oraz umożliwia ciągły rozwój firmy. Moje podejście opiera się na holistycznym spojrzeniu na człowieka i otaczający go świat, umożliwiając mu odkrywanie własnych możliwości i skuteczne zarządzanie nimi.
Cena 97.00
Instruktor Aneta Gibek-Wiśniewska
Duration 0 weeks
Lectures 9
Zapisanych kursantów 35 students
Skip to content